Over 'Alleen overleven?'

Met de steun van ELFPO:

OVER

'Alleen overleven?'

Armoede op het platteland lijkt wel onzichtbaar en onbekend. Het is een complex probleem dat onder meer daarom door verschillende beleidsdomeinen tegelijk moet worden aangepakt. Bij plattelandsarmoede gaat het niet om één urgent probleem, maar om met elkaar verbonden problemen. Zo zijn belangrijke knelpunten onder andere terugtredende diensten en voorzieningen, vervoersarmoede, onderbescherming en woonnoden op het platteland voor huurders én eigenaars.


De lokale besturen Merksplas en Ravels willen met het Leader-project ‘Alleen overleven?’, samen met een aantal partners, zoeken naar oplossingen voor plattelandsarmoede in de Noorderkempen.


In samenwerking met studiebureau Tempera, zal een bevraging georganiseerd worden bij alleenstaande ouders met gezinslast en alleenstaande 70+’ers. De resultaten van de bevraging vormen de basis voor een aantal beleidsvoorstellen, van waaruit een concreet actieplan zal worden opgemaakt.


Bovendien zal een website ontwikkeld worden met informatie ‘Alleen en wat nu?’.