Waarom?

Met de steun van ELFPO:

WAAROM?

Plattelandsarmoede vaak onzichtbaar en onbekend.

Armoede op het platteland lijkt wel onzichtbaar en onbekend. Het is een complex probleem dat onder meer daarom door verschillende beleidsdomeinen tegelijk moet worden aangepakt. Bij plattelandsarmoede gaat het niet om één urgent probleem, maar om met elkaar verbonden problemen. Zo zijn belangrijke knelpunten onder andere terugtredende diensten en voorzieningen, vervoersarmoede, onderbescherming en woonnoden op het platteland voor huurders én eigenaars.